Algemene Voorwaarden

Voorwaarden individueel live coachingstraject:

– De locatie is de praktijk aan huis: Burgemeester ter Laanplantsoen 5, 1501 TN te Zaandam. Bij wijze van uitzondering is online coaching via Zoom ook mogelijk.
– Het 1-op-1 coachingstraject omvat minimaal 3 sessies van 1 à 2 uur.
– Tussen elke sessie plannen we tijd in (1 tot 2 weken) om de opgedane kennis in de praktijk te brengen.
– De coachingssessies kunnen zowel op ochtenden, middagen als avonden gepland worden en zelfs in het weekend. In het weekend geldt een verhoogd tarief. Een sessie in het weekend kost €10,- extra.
 
Het coachingstraject verloopt als volgt:
Allereerst maken we kennis met elkaar en vertel ik over de methode die ik hanteer. Dan stellen we vast welk probleem het meest urgent is en welk eindresultaat je wilt behalen met de coaching. Vervolgens gaan we op zoek naar overtuigingen die tot dusver jou ervan hebben weerhouden het probleem op te lossen. Die belemmerende overtuigingen zetten we dan om in bekrachtigende overtuigingen. We gaan op zoek naar de positieve intentie van het onderbewustzijn (de reden van de allergie-ontwikkeling en instandhouding) en doen daarvoor een aantal gerichte oefeningen met betrekking tot het verleden. Daarna is het heden aan de beurt en tot slot natuurlijk de toekomst. Door de kracht van NLP kunnen we met behulp van de oefeningen de negatief ontstane patronen doorbreken, waardoor de allergie in het beste geval geheel verdwijnt en zelfs in de weken, maanden en jaren die erop volgen, wegblijft.
 
De betaling:
– Als blijk van je commitment en omdat het resterende bedrag pas na de 3e sessie betaald hoeft te worden, vraag ik een aanbetaling van € 100,- vóór de start van het coachingstraject. Na ontvangst van deze aanbetaling ontvang je per mail daar een bevestiging van.
LET OP: Als de aanbetaling nog niet is overgemaakt voorafgaande de 1e sessie, zal deze sessie worden geannuleerd. (Houd hier rekening mee bij digitaal bankieren via een andere bank dan ABNAMRO, waarbij het door jou overgemaakte bedrag pas de volgende dag op mijn bankrekening zal zijn bijgeschreven.)
– Het totaalbedrag voor een 1-op-1 coachingstraject bestaande uit 3 sessies is € 547,- incl. 21% btw. Je krijgt ná de 3e sessie hiervan een factuur via e-mail. Binnen 15 dagen dient dit bedrag (minus aanbetaling) te zijn betaald.
– Als 3 coachingssessies niet voldoende zijn gebleken (bijvoorbeeld omdat jouw klachten door meer dan 1 allergie worden veroorzaakt), geldt voor ieder volgend uur coaching een tarief van € 67,- incl. 21% btw. Hiervan krijg je na de sessie een factuur die vóórdat een eventuele volgende sessie start, betaald moet zijn en sowieso binnen 15 dagen.
– Bij een te late betaling wordt het totaalbedrag met 10% verhoogd.
 
Inbegrepen:
– Documentatiemap
– Technieken ter vermindering/eliminatie van allergie én preventietechnieken om allergievrij te blijven
– Feelgood CD (geluidsbestanden basis NLP)
– Support via e-mail en eventueel videobellen
 
Verder:
– Je mag een coachingsafspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Als de afspraak binnen 24 uur en zonder geldige reden wordt geannuleerd, wordt 50% van de sessie in rekening gebracht.
– Mindtrain kan niet garanderen dat je (volledig) van je klacht afkomt. Echter, alles wordt in het werk gesteld om het beoogde resultaat te halen. De coach heeft haar verantwoordelijkheid en van de cliënt wordt ook 100% inzet verwacht.
– Als je een klacht hebt, kun je je wenden tot de Stichting NLP Kring. Zie https://www.mindtraincoaching.nl/kwaliteitsborging/
– Wanneer je voor het 1-op-1 coachingstraject kiest, stem je automatisch in met bovenstaande voorwaarden.
 
 
Voorwaarden online programma:
 
– Je volgt de training in jouw eigen tempo op een voor jou geschikte locatie via jouw eigen computer, laptop, tablet of smartphone.
– Het programma bestaat uit 21 video’s, 16 PDF documenten en 2 audiobestanden. De video’s bevatten in totaal 108 minuten aan waardevolle content. De PDF documenten bevatten 24 pagina’s op A4 formaat. En de audiobestanden duren in totaal 44.45 minuten. Alles staat overzichtelijk op 1 online platform.
– De meeste mensen hebben 2 à 3 weken nodig om het programma te voltooien. Dit is een indicatie, want je mag er ook sneller of langzamer over doen.
– In principe is het een doe-het-zelf programma, maar er is een optie om support aan te vragen. Via de knop rechtsboven het online platform kun je mij die support aanvraag sturen, waarop ik a.s.a.p. contact met jou opneem. De support functie is inbegrepen in het programma. De vorm waarin je support ontvangt, is via e-mail of een Zoom-sessie.
– Voor dit programma geldt een Niet Goed Geld Terug Garantie. Ben je 30 dagen na aankoop van het online programma niet tevreden? Dan ben ik bereid jou het aankoopbedrag terug te betalen. Uiteraard is dit wel onder de voorwaarde dat je er alles aan gedaan hebt om het beoogde resultaat te bereiken, wat wil zeggen dat je alle video’s gezien hebt, alle oefeningen hebt gedaan, alle tekstdocumenten gelezen, alle opdrachten uitgevoerd en alle audiobestanden beluisterd. Tevens is het evident dat je bij vragen of problemen gebruik hebt gemaakt van de support-knop, zodat je mij in ieder geval in de gelegenheid hebt gesteld jouw vragen te kunnen beantwoorden of problemen op te lossen.
 
De betaling:
– Betaling geschiedt vooraf via de online betaalpagina.
 
Inbegrepen:
– 1 jaar toegang tot het online platform met alle video’s, tekst- en audiobestanden
– Online werkboek
– Technieken ter vermindering/eliminatie van allergie én preventietechnieken om allergievrij te blijven
– 1 track van de Feelgood CD (geluidsbestanden basis NLP) in mp3-formaat
– Support via e-mail en eventueel videobellen
 
Verder:
– Mindtrain kan niet garanderen dat je (volledig) van je klacht afkomt. Echter, alles wordt in het werk gesteld om het beoogde resultaat te halen. De coach heeft haar verantwoordelijkheid en van de cliënt wordt ook 100% inzet verwacht. Bij ontevredenheid kun je je beroepen op de Niet Goed Geld Terug Garantie. Zie hierboven.
– Wanneer je voor het online programma kiest, stem je automatisch in met bovenstaande voorwaarden.