Algemene Voorwaarden

Voorwaarden 1-op-1 coachingstraject:

Het traject:

– De locatie is de praktijk aan huis: Burgemeester ter Laanplantsoen 5, 1501 TN te Zaandam.
– Het 1-op-1 coachingstraject omvat minimaal 3 sessies van 1 à 2 uur.
– Tussen elke sessie plannen we tijd in (1 tot 2 weken) om de opgedane kennis in de praktijk te brengen.
– De coachingssessies kunnen zowel op ochtenden, middagen als avonden gepland worden en zelfs in het weekend. In het weekend geldt een verhoogd tarief. Een sessie is het weekend kost €20,- extra.

Het coachingstraject verloopt als volgt:
Allereerst maken we kennis met elkaar en vertel ik over de methode die ik hanteer. Dan stellen we vast welk probleem het meest urgent is en welk eindresultaat je wilt behalen met de coaching. Vervolgens gaan we op zoek naar overtuigingen die tot dusver jou ervan hebben weerhouden het probleem op te lossen. Die belemmerende overtuigingen zetten we dan om in bekrachtigende overtuigingen. We gaan op zoek naar de positieve intentie van het onderbewustzijn (de reden van de allergie-ontwikkeling en instandhouding) en doen daarvoor een aantal gerichte oefeningen met betrekking tot het verleden. Daarna is het heden aan de beurt en tot slot natuurlijk de toekomst. Door de kracht van NLP kunnen we met behulp van de oefeningen de negatief ontstane patronen doorbreken, waardoor de allergie in het beste geval geheel verdwijnt en zelfs in de weken, maanden en jaren die erop volgen wegblijft.

De betaling:

– Als blijk van je commitment en omdat het resterende bedrag pas na de 3e sessie betaald hoeft te worden, vraag ik een aanbetaling van € 100,- vóór de start van het coachingstraject. Na ontvangst van deze aanbetaling ontvang je per mail daar een bevestiging van.
LET OP: Als de aanbetaling nog niet is overgemaakt voorafgaande de 1e sessie, zal deze sessie worden geannuleerd. (Houd hier rekening mee bij digitaal bankieren via een andere bank dan ABNAMRO, waarbij het door jou overgemaakte bedrag pas de volgende dag op mijn bankrekening zal zijn bijgeschreven.)
– Het totaalbedrag voor een 1-op-1 coachingstraject bestaande uit 3 sessies is € 547,- incl. 21% btw. Je krijgt ná de 3e sessie hiervan een factuur via e-mail. Binnen 15 dagen dient dit bedrag (minus aanbetaling) te zijn betaald.
– Als 3 coachingssessies niet voldoende zijn gebleken (bijvoorbeeld omdat jouw klachten door meer dan 1 allergie worden veroorzaakt), geldt voor ieder volgend uur coaching een tarief van € 67,- incl. 21% btw. Hiervan krijg je na de sessie een factuur die vóórdat een eventuele volgende sessie start, betaald moet zijn en sowieso binnen 15 dagen.
– Bij een te late betaling wordt het totaalbedrag met 10% verhoogd.

Inbegrepen:
  • Documentatiemap
  • Technieken ter vermindering/eliminatie van allergie
  • Feelgood CD
Verder:

– Je mag een coachingsafspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Als de afspraak binnen 24 uur en zonder geldige reden wordt geannuleerd, wordt 50% van de sessie in rekening gebracht.
– Mindtrain kan niet garanderen dat je (volledig) van je klacht afkomt. Echter, alles wordt in het werk gesteld om het beoogde resultaat te halen. De coach heeft haar verantwoordelijkheid en van de cliënt wordt ook 100% inzet verwacht.
– Als je een klacht hebt, kun je je wenden tot de Stichting NLP Kring. Zie https://www.mindtraincoaching.nl/kwaliteitsborging/

– Wanneer voor het 1-op-1 coachingstraject wordt gekozen, stemt men automatisch in met bovenstaande voorwaarden.

 

Voorwaarden groepsactiviteit:

– Aanmelden gebeurt via een aanmeldformulier op www.mindtraincoaching.nl of direct via de e-mail tvgaasbeek@gmail.com
– Na het aanmelden ontvang je binnen 3 dagen een e-mail met de betaalgegevens.
– Betaling dient vooraf te geschieden. Als je niet betaald hebt, ben je uitgesloten van deelname.
– Soms wordt Eventbrite ingeschakeld om de aanmeldingen te verwerken. In dat geval komen er servicekosten van Eventbrite bovenop de normale ticketprijs. Dit is duidelijk aangegeven op de betaalpagina. Betaling via Eventbrite geschiedt online via creditcard of iDeal.
– Heb je van tevoren betaald voor een groepsactiviteit, maar blijkt dat je uiteindelijk om welke reden dan ook verhinderd bent? De betaling wordt NIET teruggestort, maar je mag wel op een andere datum dezelfde groepsactiviteit* volgen zonder daarvoor extra te hoeven betalen.
– Het kan gebeuren dat een datum van een groepsactiviteit gewijzigd wordt. Indien je reeds betaald had, maar op de nieuwe datum verhinderd bent, stort Mindtrain het gehele bedrag terug.
– Als er 2 of minder aanmeldingen voor een groepsactiviteit zijn, wordt de activiteit geannuleerd. Houd de website en fanpage in de gaten om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Uiteraard krijg je op tijd persoonlijk bericht als jij je had aangemeld voor die groepsactiviteit.

*Mits deze groepsactiviteit nog bestaat.

– Wanneer je je aanmeldt voor een groepsactiviteit stem je automatisch in met bovenstaande voorwaarden.