Kwaliteitsborging

Heb je een klacht betreffende coaching van Mindtrain? Daar ik mij heb verbonden aan de kwaliteitsbewaking door Stichting NLP Kring verwijs ik naar onderstaande banner. Als je daarop klikt, opent een PDF waarin de gang van zaken hieromtrent wordt uitgelegd.

Kwaliteitsborg